Terminowość

Dbamy o to aby najemcy wpłacali na czas, 100% wpłat za pojawia się do 5 każdego miesiąca.
Kontrolujemy terminów płatności za media a także przypominamy o nadchodzących zobowiązaniach.