Nasze Usługi

Skuteczne pomnażanie majątku osobistego to sposób na zabezpieczenie przyszłości swojej oraz bliskich. Jedną z najpewniejszych inwestycji jest zakup, a następnie wynajem mieszkania przez agencję. Obsługa lokatorów jest jednak czasochłonnym i angażującym zadaniem – dlatego warto powierzyć zarządzanie obiektem profesjonalistom. Nasze kompleksowe usługi uwzględniają między innymi: techniczne administrowanie nieruchomościami, tworzenie i publikowanie ogłoszeń, podpisywanie umów w imieniu właściciela i wiele, wiele więcej!

Na czym polega obsługa najmu? 

Obsługa najmu, lub inaczej zarządzanie najmem polega na odciążeniu właściciela nieruchomości ze wszelkich czynności związanych z wynajęciem nieruchomości oraz późniejszym nadzorem nad przebiegiem umowy najmu.

OBSŁUGA NAJMU TO PRZEDE WSZYSTKIM:

 • poszukiwanie najemcy polegające na przygotowaniu oferty, umieszczeniu ogłoszeń na portalach internetowych oraz wśród współpracujących biur nieruchomości, organizowaniu wizyt w mieszkaniu, przedstawieniu właścicielowi potencjalnych 
 • zawarcie umowy najmu w imieniu właściciela, przekazanie lokalu najemcy wraz ze szczegółowym protokołem zdawczo-odbiorczym,
 • obsługa przepływów finansowych 
 • dbanie o należyty stan lokalu poprzez kontrole co pół roku oraz nadzór nad przebiegiem umowy najmu,
 • końcowe rozliczenie mediów z najemcą, które odbywa się na podstawie stanów liczników i stawek cen stosowanych przez dostawców w okresie trwania umowy najmu,
 • bieżąca obsługa techniczna mieszkania w zakresie organizowania przeglądów, drobnych napraw i konserwacji, w tym pomoc najemcy w zorganizowaniu napraw awarii wynikłych z jego winy,
 • organizowanie prac remontowych i malowania w okresach pomiędzy najmem,
 • okresowe pisemne sprawozdanie dla właściciela  raport który otrzymuje właściciel nieruchomości w każdym miesiącu

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z PRZEKAZANIA WYNAJMOWANEGO MIESZKANIA W OBSŁUGĘ PROFESJONALNEJ FIRMIE TO:

 • oszczędność czasu potrzebnego na poszukiwanie najemcy i nadzór nad mieszkaniem,
 • uwolnienie się od konieczności bezpośrednich kontaktów z najemcą, które dla wielu właścicieli, ale także najemców, są poważną uciążliwością,
 • minimalizacja ryzyka wynajęcia nieruchomości niewłaściwemu najemcy, co jest wynikiem procesu jego poszukiwania i późniejszej weryfikacji, podczas której stosujemy wielorakie kryteria, także opierające się na dotychczas zebranym doświadczeniu firmy i sylwetkach dotychczasowych najemców,
 • opieka nad mieszkaniem, dbanie o należyty stan lokalu poprzez coroczny nadzór nad przebiegiem umowy najmu,
 • profesjonalny nadzór nad terminowością wpłat od najemców, rozwiązania promujące rzetelność finansową najemców,
 • pełna kontrola nad terminowością dokonywania comiesięcznych opłat do wspólnot i spółdzielni oraz dostawców mediów,
 • dokumentacja finansowa gromadzona w jednym miejscu, chronologicznie, dostępna w każdym momencie w postaci papierowej bądź elektronicznej,
 • faktura za usługę dokumentująca poniesione koszty obsługi lokalu – ważne dla tych z Państwa, którzy potrzebują udokumentować poniesione koszty.