Kontakt

Adres Biura Puławska 145 02-715 Warszawa

KADOM ASSET MANAGEMENT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska nr 145, 02-715 Warszawa.
Wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000939416, NIP: 5213949759

 

Dominik Kowal

Dominik Kowal

Właściciel firmy

kowal@kadom.pl

tel.: 790748602

Janusz Lazar

Janusz Lazar

biuro@kadom.pl

Paula Rzeszotarska

Paula Rzeszotarska

paula@kadom.pl

tel.: 798694001

Patrycja Włoda

Patrycja Włoda

patrycja@kadom.pl

tel.: 786902192

KaDOM Warszawa


Warszawa
e-mail: kowal@kadom.pl

Napisz do nas