Kontakt

Adres Biura
Konstruktorska 12A 
02-673 Warszawa
Wejście D, 3 piętro.

KADOM ASSET MANAGEMENT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa.
Wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000939416, NIP: 5213949759
Kapitał Zakładowy 100 000 PLN

 

Dominik Kowal

Dominik Kowal

Właściciel firmy

kowal@kadom.pl

tel.: 790748602

Biuro Obsługi Klienta

Biuro Obsługi Klienta

biuro@kadom.pl

tel.: 798694001

RECEPCJA Apartamenty

RECEPCJA Apartamenty

marsa@apartamentymarsa.pl

tel.: 572800998

Patrycja Kamieńska

Patrycja Kamieńska

patrycja.k@kadom.pl

tel.: 780499921

Księgowość KADOM

Księgowość KADOM

ksiegowosc@kadom.pl

Gabriela Gajdowska

Gabriela Gajdowska

gabriela@kadom.pl

tel.: +48786902192

Ofert Obsługa

Ofert Obsługa

paula@kadom.pl

tel.: 577894900

Aleksandra Modrzyńska

Aleksandra Modrzyńska

a.modrzynska@kadom.pl

Napisz do nas